Melbet – Adolygiad Honest Best Bookie

Mae Melbet wedi'i sefydlu yn 2012 ac mae'n eiddo i Alenesro Ltd., a bwci uchel ei barch sy'n denu cwsmeriaid trwy ei ystod eang o farchnadoedd ar nifer o chwaraeon a'i groes hael. Bydd aelodau Melbet hefyd yn gallu defnyddio nifer o gynhyrchion eraill y cwmni, megis ei safle casino a bingo, tra bod digon o fonysau a hyrwyddiadau i fanteisio arnynt. Yn yr adolygiad hwn, byddwn yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am y llyfr chwaraeon fel eich bod chi'n gwybod yn union beth i'w ddisgwyl.

Llywio Cyflym

Mae Cofrestru Melbet yn Gyflym ac yn Hawdd

Mae Melbet yn rhoi tair ffordd i gwsmeriaid newydd gofrestru ar gyfer cyfrif, mae pob un yn gyflym ac yn hawdd, ac mae pawb yn sicr o ddod o hyd i o leiaf un y maen nhw'n hapus i'w ddefnyddio.

Y dewis cyflymaf yw'r cofrestriad “un clic”. Y cyfan sy'n ofynnol i chi ei wneud yw dewis eich gwlad a'r arian sydd orau gennych a chlicio ar “Register”. Yna mae'r wefan yn cynhyrchu enw defnyddiwr a chyfrinair i chi, y mae'n bwysig gwneud cofnod ohono, ac yna mae'r cyfrif yn barod i'w ddefnyddio. Gallwch symud ymlaen yn syth i wneud blaendal, gan ddefnyddio un o'r tua 50 o ddulliau talu, a hawlio'ch bonws croeso.

5/5

Bonws 100% Hyd at € 100

Betiau Am Ddim

Blaendaliadau Hawdd

100% hyd at € 100

Gallwch hefyd ddefnyddio'r dull mwy traddodiadol o gofrestru gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost. Llenwch y ffurflen yn syml, darparu manylion sylfaenol fel chi ble rydych chi'n byw a'ch gwybodaeth gyswllt, dewiswch enw defnyddiwr a chyfrinair, a chlicio ar “Register”. O'r diwedd, maent hefyd yn caniatáu ichi gofrestru'n gyflym gan ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol a gwasanaethau negeseuon amrywiol, sef: VK, Google, Odnoklassniki, Mail.ru, Yandex, a Telegram.

Waeth pa ddull rydych chi'n ei ddewis, bydd eich cyfrif yn cael ei greu mewn eiliadau a byddwch yn gallu gosod betiau o fewn munudau.

Bonws MELBet – Betio Chwaraeon hael a Bonysau casino

Mae taliadau bonws Melbet yn werth rhagorol am arian ac mae yna ddigon ohonyn nhw i fanteisio arnyn nhw, o'r eiliad y byddwch chi'n ymuno. Cynigir bonws blaendal cyntaf i bob aelod newydd i'w helpu i ddechrau, bydd ei union faint yn dibynnu ar eich gwlad a'r arian cyfred a ddewiswyd gennych. Er enghraifft, Gall Canadiaid hawlio bonws 100% hyd at $ 150 gyda'u blaendal cyntaf o $ 1 o leiaf.

Mae'r arian bonws yn cael ei gredydu'n awtomatig gyda'r blaendal cyntaf, felly byddwch yn ymwybodol bod angen i chi optio allan ohono os nad ydych chi ei eisiau. Mae'n dod â gofynion wagering teg iawn. Rhaid cyflogu'r bonws bum gwaith mewn betiau cronni. Rhaid i bob un o'r betiau cronni gynnwys o leiaf dri digwyddiad, a rhaid bod gan o leiaf dri o'r digwyddiadau ods o 1.40 neu uwch. Rhaid cwrdd â'r gofynion hyn yn llawn cyn ei bod hi'n bosibl tynnu'n ôl. Ymhellach, rhaid i gwsmeriaid gwblhau gweithdrefn KYC (Adnabod Eich Cwsmer) a gwirio eu hunaniaeth. Felly, mae'n bwysig defnyddio manylion dilys wrth greu cyfrif.

Yna bydd aelodau'n gallu manteisio ar lawer mwy o fonysau a hyrwyddiadau. Er enghraifft, yn aml mae cynigion arbennig ar betiau cronni, yn enwedig pan fydd digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal, megis twrnamaint pêl-droed. Mae yna lawer hefyd yn cael cyfle i fwynhau cynigion arian yn ôl, taliadau bonws adneuo pellach, hwb ods, ac yn y blaen. Mae'n bendant yn werth cadw llygad barcud ar dudalen hyrwyddiadau Melbet i sicrhau nad ydych chi'n colli allan.

MelBet ar Symudol – Hawdd Betio wrth fynd

Bydd y rhai sy'n gosod betiau yn rheolaidd o'u ffonau smart neu ddyfeisiau llechen yn falch o glywed bod hyn yn hynod o hawdd fel aelod Melbet. Mae opsiynau symudol Melbet yn cynnwys gwefan gyfeillgar symudol ac apiau pwrpasol ar gyfer iOS ac Android. Mae'r tri dull yn rhoi mynediad llawn i chi i bopeth sydd gan y llyfr chwaraeon i'w gynnig gyda dim ond ychydig o dapiau ar eich sgrin.

Mae hyn yn golygu y gallwch chi, o fewn eiliadau, ddefnyddio'r miloedd o farchnadoedd betio sydd ar gael, ychwanegu betiau at eich slip bet a gosod y betiau. Gallwch hefyd ddefnyddio llawer o adnoddau eraill y wefan, megis yr ystadegau a'r canlyniadau hanesyddol, ac wrth gwrs yr ods byw. Mae hyn yn golygu wrth wylio digwyddiad, gallwch chi osod betiau mewn chwarae yn gyflym ac yn hawdd, a manteisio ar unrhyw gyfleoedd betio y byddwch chi'n eu gweld.

Yn bwysig, nid oes angen sefydlu cyfrif ar wahân ar gyfer betio symudol. Gallwch fewngofnodi gan ddefnyddio'ch tystlythyrau rheolaidd a bydd gennych fynediad ar unwaith i bopeth y mae eich cyfrif yn ei gynnig, megis eich cronfeydd. Byddwch hefyd yn gallu adneuo a thynnu'n ôl yn rhwydd, ac yn achlysurol efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i gynigion bonws arbennig ar gyfer betwyr symudol.

Yn y pen draw, bydd p'un a ydych chi'n dewis defnyddio'r ap symudol neu'r wefan symudol yn dibynnu ar ddewis personol. Mae'r ddau yn darparu mynediad i'r un ystod o nodweddion ac mae'r ddau wedi'u cynllunio'n dda iawn ac yn hawdd eu defnyddio, hyd yn oed wrth ddefnyddio sgrin fach iawn. Efallai y bydd yr apiau'n darparu mynediad ychydig yn gyflymach ond byddant yn defnyddio rhywfaint o le storio. Mae'r ddau yn caniatáu rhywfaint o addasu, megis a ddylid dangos y slip bet ar waelod y sgrin bob amser a pha fformat od sy'n cael ei ddefnyddio, sy'n golygu y byddwch chi'n gallu addasu'r profiad i'ch dewisiadau.

Masau Marchnadoedd Betio ar Bob Chwaraeon y Gellir eu Creu

Mae sylw chwaraeon a marchnadoedd Melbet yn rhagorol. Ar unrhyw adeg benodol, fe welwch eu bod yn cynnig marchnadoedd ar filoedd o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal ledled y byd. Mae'n ymddangos nad oes unrhyw chwaraeon na chynghrair yn rhy aneglur i'r bwci ac mae'n mynd allan o'i ffordd i gynnig yr holl farchnadoedd y gallai fod eu hangen ar berson o bosibl. Mae'r chwaraeon dan sylw yn cynnwys:

 • Saethyddiaeth
 • Athletau
 • Pel droed americanaidd
 • Rheolau Awstralia
 • Ras Auto
 • Badminton
 • Pêl-fas
 • Pêl-fasged
 • Pêl-foli Traeth
 • Rasio Beic
 • Biliards
 • Bowlenni
 • Paffio
 • Rasio Canŵ
 • Gwyddbwyll
 • Criced
 • Dartiau
 • Deifio
 • Marchogaeth
 • E-Chwaraeon
 • Ffensio
 • Hoci Maes
 • Pêl Lawr
 • Pêl-droed
 • Fformiwla 1
 • Futsal
 • Pêl-droed Gaeleg
 • Golff
 • AntePost Milgwn
 • Rasio Milgwn
 • Gymnasteg
 • Pêl law
 • Rasio Ceffylau
 • AntePost Rasio Ceffylau
 • Hyrddio
 • Hoci iâ
 • Judo
 • Karate
 • Keirin
 • Lacrosse
 • Loteri
 • Crefft Ymladd
 • Pentathlon modern
 • Chwaraeon modur
 • Pêl-rwyd
 • Gemau Olympaidd
 • Pesapallo
 • Gwleidyddiaeth
 • Rhwyfo
 • Rygbi
 • Hwylio
 • Saethu
 • Sglefrfyrddio
 • Snwcer
 • Pêl feddal
 • Betiau Arbennig
 • Speedway
 • Dringo Chwaraeon
 • Sboncen
 • Syrffio
 • Nofio
 • Tenis Bwrdd
 • Taekwondo
 • Tenis
 • Hyn
 • Triathlon
 • Trotian
 • Trotian AntePost
 • Gemau Teledu
 • UFC
 • Pêl-foli
 • Polo Dwr
 • Tywydd
 • Codi Pwysau
 • Reslo

Waeth pa chwaraeon rydych chi'n betio arnyn nhw, boed yn bêl-droed neu'n rhywbeth llai poblogaidd, megis pêl lawr, mae'n fwy na thebyg bod y gynghrair a'r digwyddiad penodol y mae gennych ddiddordeb ynddynt ar gael. Mae Melbet wir yn ymdrin â digwyddiadau ledled y byd, ac nid dim ond y prif gynghreiriau a thwrnameintiau, megis yr NBA neu Uwch Gynghrair Lloegr. Mae'n gamp hynod drawiadol ac yn un y mae pob betiwr yn sicr o'i gwerthfawrogi.

Mae'n sefyllfa debyg o ran yr ystod o farchnadoedd sydd ar gael. Fe welwch lawer mwy ar gael na'r betiau moneyline sylfaenol. Mewn gwirionedd, nid yw'n anghyffredin dod o hyd i gannoedd o farchnadoedd ar gael ar y digwyddiadau mwy. Bydd y rhain yn cynnwys cyfansymiau betio, handicaps, sgôr, a llu o betiau cynnig chwaraewr / tîm. Mae yna hefyd nifer o farchnadoedd llwyr ar dwrnameintiau a chynghreiriau, ac wrth gwrs marchnadoedd mewn chwarae. Rhyngddynt i gyd, rydych yn sicr o ddod o hyd i'r bet yr ydych yn edrych amdano.

Os oes gennych ddiddordeb mewn marchnadoedd llwyr, yna mae’n werth edrych ar yr adran ‘Long-Term Bets’ hefyd. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r rhain yn farchnadoedd ar ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal rywbryd yn y dyfodol, megis Cwpan y Byd FIFA nesaf neu'r Gemau Olympaidd nesaf. Mewn geiriau eraill, Mae gan Melbet bopeth y gallai fod ei angen ar selogwr betio chwaraeon.

Llawer Mwy i'w Darganfod

Fel aelod o Melbet mae llawer mwy i chi ei ddarganfod ar y wefan. Er enghraifft, mae Melbet Casino yn gartref i filoedd o gemau gan lawer o ddatblygwyr gorau fel Netent, iSoftBet, a Chwarae Pragmatig. Mae yna hefyd casino deliwr byw anhygoel sy'n cael ei bweru gan nifer o ddarparwyr gan gynnwys Evolution, Hapchwarae Dilys, ac Ezugi, sicrhau bod rhywbeth at ddant pawb. Bydd y rhai sy'n mwynhau gemau yn arddull arcêd wrth eu bodd â safle Gemau Cyflym Melbet. Mae'n llawn gemau achlysurol, megis cardiau crafu a gemau dis a all ddarparu oriau o hwyl.

Mae yna hefyd safle bingo llawn lle mae gemau'n cael eu cynnal bob ychydig funudau. Gallwch chi chwarae 90-pêl, 75-bêl, Bingo 30-pêl a mwy. Mae yna gemau slingo hefyd, a gemau bingo chwaraewr sengl y gallwch chi eu cychwyn pryd bynnag y dymunwch. Mae rhai o'r pyllau gwobrau yn enfawr ac mae prisiau'r tocynnau yn isel iawn ar y cyfan.

Rhyfeddol, mae hyd yn oed mwy i'w ddarganfod fel poker, Gemau teledu, chwaraeon rhithwir, a Toto. Yn fyr, ni waeth pa fath o gamblo rydych chi'n ei fwynhau, Mae gan Melbet eich gorchudd.

Cartref Naturiol ar gyfer betwyr chwaraeon

Casgliad Best Bookie Melbet yw bod ganddo bopeth y gallai bettor chwaraeon ei angen erioed. Mae'n annhebygol iawn na fydd y llyfr chwaraeon yn cynnig marchnadoedd ar y gamp a'r digwyddiad y mae gennych ddiddordeb mewn betio arnynt. Ymhellach, mae'r ods yn aml yn hynod hael, gan roi'r cyfle i chi ennill ychydig mwy. Ar yr un pryd, gallwch elwa o rai taliadau bonws a hyrwyddiadau gwych, ac mae'r broses o osod betiau yn hynod hawdd ei defnyddio. Yn hynny o beth, credwn fod Melbet yn sicr yn werth edrych yn agos iawn gan unrhyw un sy'n chwilio am lyfr newydd i roi betiau arno.

Mwy o Adolygiadau Gan Bookie Best