Llywio Cyflym

Y Llyfrau Gorau ar gyfer 2022 - Ein Rhestr o Safleoedd Betio Gorau

100% hyd at:
€/$100
Bonws Croeso
* Cwsmeriaid newydd yn unig.

100% hyd at:
€/$100
Bonws Croeso
* Cwsmeriaid newydd yn unig.

100% hyd at:
€/$100
Bonws Croeso
* Cwsmeriaid newydd yn unig.

100% hyd at:
€/$100
Bonws Croeso
* Cwsmeriaid newydd yn unig.

100% hyd at:
€/$100
Bonws Croeso
* Cwsmeriaid newydd yn unig.

100% hyd at:
€/$100
Bonws Croeso
* Cwsmeriaid newydd yn unig.

100% hyd at:
€/$100
Bonws Croeso
* Cwsmeriaid newydd yn unig.

Sut Rydym yn Adolygu Bwci Ar-lein i ddod â'r Bwci Gorau i Chi

Cyn argymell bwci i chi, rydym yn ei ddilyn i broses fetio fanwl. Fel hyn, gallwn ddod â'r gorau ohonyn nhw i chi yn unig a chwynnu'r rhai sy'n is-gyfrannog. Mae sawl cam i hyn ac mae wedi'i gynllunio i archwilio pob agwedd ar y siop bwci ar-lein, o'r broses gofrestru i'r ystod o gyfleoedd betio, bonysau, a mwy.

Dibynadwyedd

Wrth osod betiau mewn bwcis ar-lein, mae'n hanfodol eich bod yn gwybod y gallwch ymddiried yn y wefan. Mae yna lawer o awdurdodau gamblo sy'n rheoleiddio bwci ar-lein, megis Comisiwn Hapchwarae y Deyrnas Unedig, Awdurdod Hapchwarae Malta a Llywodraeth Curacao. Dim ond os oes ganddo drwydded gan awdurdod ag enw da y byddwn yn argymell bwci. Dim ond fel hyn y gallwch chi fod yn sicr y bydd eich arian a'ch preifatrwydd yn cael eu diogelu ac nad yw'r wefan yn sgam.

Chwaraeon & Marchnadoedd Betio

Unwaith y byddwn yn sicr bod y bwci yn gyfreithlon, byddwn yn dechrau edrych ar yr amrywiaeth o chwaraeon y mae'n eu cynnwys a'r marchnadoedd a gynigir; wedi'r cyfan, nid oes diben argymell bwci nad yw'n cynnig llawer o gyfleoedd betio. Tra bydd bron pob bwci ar-lein yn rhoi sylw i'r prif chwaraeon, megis pêl-droed, pêl-fasged, hoci, ac yn y blaen, mae llawer o fwci yn mynd ymhell y tu hwnt i hyn ac yn cynnig marchnadoedd betio ar chwaraeon llai poblogaidd, megis badminton, pêl llaw, snwcer, a llawer mwy.

Nid yr amrywiaeth o chwaraeon yn unig sy’n bwysig, ond hefyd yr ystod o farchnadoedd. Bydd pob bwci yn cynnig marchnadoedd sylfaenol, megis llinell arian, cyfansymiau a lledaenu betio. Fodd bynnag, chwiliwn am y bwci sy'n cynnig llawer mwy na hyn, rhoi'r gallu i gwsmeriaid fetio ar unrhyw agwedd ar ddigwyddiad chwaraeon y dymunant ei wneud. Rydym hefyd yn hoffi gweld detholiad da ar betiau cynnig, marchnadoedd llwyr, marchnadoedd gêm a marchnadoedd mewn chwarae, gan sicrhau bod gennych gymaint o hyblygrwydd betio ag sydd ei angen arnoch.

 • Meddu ar Drwydded Weithredu
 • Diogelwch
 • Profiad y Defnyddiwr
 • Cynigion Bonws
 • Cynnig Chwaraeon a Marchnad sydd ar gael
 • Ods
 • Betio byw a Ffrydio Byw
 • Atebion Llwyfan Symudol
 • Blaendal & Opsiynau Tynnu'n Ôl
 • Cefnogaeth i Gwsmeriaid

Bonysau Betio & Hyrwyddiadau

Bydd pob bwci da yn cynnig nifer o fonysau a hyrwyddiadau i'w cwsmeriaid; fodd bynnag, nid yw pob bonws yn cael ei greu yn gyfartal. Edrychwn ar yr holl fonysau sydd ar gael yn fanwl iawn, gan ddechrau gyda'r cynigion cofrestru bwci. Mae'n anochel bod pob bonws yn dod gyda thelerau ac amodau, a dyna pam rydym yn eu gwirio’n ofalus i sicrhau eu bod yn deg. Nid oes unrhyw bwynt hawlio bonws dim ond wedyn darganfod na allwch chi byth fodloni'r gofynion wagio felly ni fyddwch byth yn gallu tynnu'ch enillion yn ôl..

Mae hyn yn wir am bob bonws, nid dim ond y cynigion cofrestru bwci. Efallai y bydd cynigion bet cronadur, cynigion arian yn ôl, cynlluniau teyrngarwch, ac yn y blaen. Wrth adolygu bwci, edrychwn arnynt i gyd yn fanwl i sicrhau eu bod yn cynrychioli gwerth da am arian ac yn cynnig rhai buddion gwirioneddol.

 • Cynnig Betio Chwaraeon Gorau - 22bet
 • Amodau talu bonws hawsaf - 1xBet
 • Cynnig Arian yn ôl Gorau - Unibet
 • Odds Cynyddol - 1xBet
 • Clwb VIP Gorau / Rhaglen Teyrngarwch - bet365
 • Cynigion Bet Am Ddim - bet365

100% hyd at:
€/$100
Bonws Croeso
* Cwsmeriaid newydd yn unig.

Betio Symudol & Profiad cwsmer

Mae’n hawdd diystyru pa mor bwysig yw dylunio gwefannau wrth geisio dod o hyd i’r bwci gorau. Os yw bwci yn cynnig miloedd o farchnadoedd ar gannoedd o chwaraeon, yna mae'n hanfodol bod y safle wedi'i ddylunio'n dda ac yn hawdd i'w lywio. Mae hyn yn berthnasol i bob agwedd ar ddefnyddio'r bwci, o'r eiliad y byddwch yn ymuno. Dyna pam dechreuwch drwy adolygu’r broses gofrestru; rydym yn sicrhau ei fod yn syml a bod y bwci ond yn gofyn am swm rhesymol o wybodaeth.

Heddiw, bydd y rhan fwyaf o bettors chwaraeon eisiau gallu gosod betiau o'u dyfeisiau symudol yn rhwydd. Mae'n hynod ddefnyddiol mewn amrywiaeth o gyd-destunau, yn enwedig wrth wylio gêm yn fyw. Rydym yn edrych yn ofalus iawn ar yr apiau bwci a gwefannau symudol. Y tu hwnt i wirio bod betio symudol yn bosibl, rydym hefyd am weld bod apiau/gwefannau symudol wedi'u dylunio'n dda, cynnig yr ystod lawn o swyddogaethau, a chaniatáu i chwaraewyr osod betiau wrth fynd yn rhwydd.

Yr Apiau Betio Symudol Gorau ar gyfer AndroidYr Apiau Betio Symudol Gorau ar gyfer iOS
1. bet3651. bet365
2. Unibet2. bwin
3. 22Bet3. 1xBet

Adneuon & codi arian - Taliadau & Diogelwch

Nid oes unrhyw ffordd y gallwch chi osod betiau heb adneuo arian yn eich cyfrif bwci ar-lein yn gyntaf. Fodd bynnag, mae hyn yn ddealladwy yn rhywbeth sy'n gwneud llawer o bobl yn nerfus. Dyna pam yr ydym yn edrych yn ofalus ar yr holl ddulliau talu a gynigir. Nid yn unig rydym yn gwirio eu bod i gyd yn cael eu parchu, diogel, ac yn ddiogel, ond rydym hefyd am weld bod ystod i ddiwallu anghenion pawb. Bydd y bwcis gorau yn cynnig llawer mwy na thaliadau cerdyn credyd a debyd yn unig; dylech hefyd allu defnyddio amrywiaeth o e-waledi, cardiau rhagdaledig, systemau talu symudol, trosglwyddiadau banc cyflym, trosglwyddiadau gwifren, a hyd yn oed cryptocurrencies.

Y tu hwnt i'r dulliau talu, rydym hefyd yn gwirio amseroedd y trafodion. Dylai adneuon fod ar unwaith, o leiaf gyda'r mwyafrif helaeth o ddulliau talu, tra dylid prosesu ceisiadau tynnu'n ôl yn gyflym fel nad ydych yn aros am eich enillion. Yn ychwanegol, byddwn yn edrych ar y polisi tynnu'n ôl i weld a oes unrhyw gyfyngiadau ar waith, megis cap misol, ac os felly a ydynt yn deg ac yn unol â safonau'r diwydiant.

Atebion Bancio ar gyfer Adneuon & Tynnu'n ôl
Dull taluMathMinnau. BlaendalMax. BlaendalFfioeddAmser Tynnu'n Ôl
e-waled10-30 €/$newidynnac oeshyd at 24 oriau
e-waled10-30 €/$newidynnac oes1-3 dyddiau
e-waled20-30 €/$newidynnac oes1-5 dyddiau
cryptocurrencynewidynnewidynnac oes1-7 dyddiau
cardiau banc1-10 €/$newidynnac oes3-5 dyddiau
trafodion banc30 €/$newidynnac oes3-7 dyddiau

Gwasanaeth cwsmer

Hyd yn oed wrth betio gyda'r bwci ar-lein gorau, efallai y byddwch yn cael problemau o bryd i'w gilydd neu fod gennych gwestiwn sydd angen ei ateb. Dyna pam yr ydym yn edrych yn ofalus ar y cymorth cwsmeriaid a gynigir gan y bwci. Yn ogystal ag edrych ar adrannau cymorth y gwefannau, sicrhau eu bod yn fanwl a bod y wybodaeth yn cael ei chyflwyno mewn modd clir, byddwn yn edrych ar y ffyrdd y gellir cysylltu â chymorth cwsmeriaid a'u horiau gweithredu. Rydym am sicrhau bod y tîm cymorth cwsmeriaid yn ymateb yn gyflym, ei fod yn gwrtais, a'i fod yn rhoi cyngor clir a defnyddiol.

Manteision

 • Mae eich data sensitif yn ddiogel
 • Sicrhau adneuon a chodi arian
 • Di-drafferth, mynediad uniongyrchol i'r we

Anfanteision

 • Gall eich data personol ddisgyn i'r dwylo anghywir
 • Gohirio taliadau
 • Gwasanaeth cwsmer ddim ar gael pan fo angen

Graddfa Gyffredinol

Ar ôl ystyried yr holl ffactorau uchod, yna byddwn yn rhoi sgôr ac argymhelliad cyffredinol i'r bwci. Nid yw hyn yn golygu ein bod yn rhestru pob un o'r bwcis yr ydym yn eu harchwilio, gan na fyddwn yn argymell unrhyw rai nad ydynt yn ddigon da. Fodd bynnag, ar ôl archwilio pob un o'r uchod os ydym yn meddwl ei fod yn haeddu cael ei gydnabod fel un o'r bwcis gorau, yna byddwn yn ysgrifennu adolygiad llawn i chi ei ddarllen. Cymerwch amser i ddarllen ychydig o'n hadolygiadau ac rydym yn sicr y byddwch yn dod o hyd i'ch bwci ar-lein perffaith.

Arweinlyfr i Fonysau y Bwci Gorau

Fel y crybwyllwyd, bydd pob archeb ar-lein yn cynnig taliadau bonws i gwsmeriaid. Mae yna fonysau croeso i helpu i ddenu cwsmeriaid newydd ac yna llawer mwy o fonysau a hyrwyddiadau sy'n gymhelliant i barhau i ddod yn ôl. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol y gall byd bonws bwci fod ychydig yn ddryslyd i ddechrau, yn enwedig o ran amodau wagerio, felly dyma ganllaw cryno i bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Y bonws mwyaf cyffredin y byddwch chi'n dod ar ei draws yw bonws cofrestru. Bydd y bwci yn cynnig cyfateb eich blaendal cyntaf hyd at swm penodol, sicrhau bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif. Er enghraifft, efallai y gwelwch rywbeth tebyg 100% hyd at $100, sy'n golygu y byddant yn cyfateb i'ch blaendal hyd at $100, h.y. blaendal $100 ac wedi $200 yn eich cyfrif. Weithiau mae'r taliadau bonws hyn hyd yn oed yn fwy, 150% neu hyd yn oed 200%.

Os nad yw bwci ar-lein yn cynnig bonws blaendal cyntaf fel ei gynnig cofrestru, mae'n debygol y bydd yn cynnig rhyw fath o bet am ddim neu bet cyfatebol i chi. Er enghraifft, os gwnewch a $5 bet, yna rhoddant un arall i ti $5 bet am ddim. Weithiau gall y cynnig fod hyd yn oed yn fwy hael a chynnig bet dwbl neu driphlyg i chi, neu hyd yn oed betiau lluosog.

Yn anffodus, nid yw'r holl betiau rydych chi'n eu gosod yn mynd i ennill. I helpu ac i wneud iawn am hyn, bydd llawer o archebion ar-lein yn cynnig arian yn ôl i chi ar eich bet cyntaf neu fet arall os bydd yn colli. Er enghraifft, os collwch a $10 betio ar dîm i ennill, yna cewch gyfle i osod un arall $10 bet o natur gyffelyb.

Mae llawer o siopau bwci ar-lein yn cynnig rhyw fath o hyrwyddiadau ods mwy. Gall hyn fod mor syml â nhw gan gynnig ods arbennig o hael ar gêm neu ddigwyddiad penodol, neu gall fod ychydig yn fwy cymhleth a chynnwys mwy o siawns ar betiau cronni (pan fyddwch chi'n cyfuno llawer o betiau). Aml, mae rhain ar gael bob wythnos, yn enwedig ar gynghreiriau chwaraeon mawr.

Egluro Telerau ac Amodau Bonws

Bydd telerau ac amodau ynghlwm wrth bob bonws a gynigir i chi. Mae'n hanfodol eich bod yn deall y rhain fel pe na baent yn cael eu bodloni, efallai y bydd gan y bwci yr hawl i atafaelu'r bonws ac unrhyw enillion cysylltiedig.

Gofyniad wagering yw faint y mae angen i chi ei betio cyn y gallwch dynnu arian yn ôl. Fel arfer caiff ei fynegi fel lluosrif o'r swm bonws, er enghraifft 5x. Mae hyn yn golygu pe baech yn derbyn a $50 bonws gyda gofynion wagering 5x, yna byddai'n rhaid i chi fentro $250 i gwrdd â'r gofynion.

Gall hyn swnio fel eich bod wedi betio symiau enfawr er mwyn bodloni'r gofynion wagering. Fodd bynnag, gan amlaf byddwch yn gallu defnyddio unrhyw enillion sy'n deillio o fonws er mwyn bodloni'r gofynion. Felly, os ydych chi'n gosod betiau buddugol, gallwch ddefnyddio'r enillion oddi wrthynt i osod mwy o betiau a gweithio tuag at fodloni'r gofynion.

Fe welwch rai cyfyngiadau pellach. Er enghraifft, yn aml bydd amodau ynghylch yr ods ar betiau cymhwyso. Er enghraifft, gall y telerau nodi bod yn rhaid i'r ods fod 1.40 neu uwch. Mewn geiriau eraill, os ydych chi'n gosod betiau ag ods yn is na hynny, yna ni fydd y bet yn cyfrif tuag at y gofynion wagering. Ymhellach, gall fod yn gyfyngedig i rai mathau o betiau. Er enghraifft, efallai y bydd yn rhaid i chi ddefnyddio betiau cronni yn unig gyda nifer lleiaf o ddigwyddiadau a lleiafswm ods.

Mae yna ychydig o bethau eraill y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Aml iawn, bydd yn rhaid i chi fodloni'r gofynion wagering o fewn amserlen benodol. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod yn ymwybodol o botensial cam-drin bonws, er enghraifft, creu cyfrifon lluosog i hawlio bonysau lluosog. Fodd bynnag, bydd hyn i gyd yn cael ei esbonio’n glir yn nhelerau ac amodau’r bonws, felly gofalwch eich bod yn cymryd yr amser i'w darllen cyn derbyn bonws.

Eich Porth i'r Archebion Ar-lein Gorau

Rydym wedi gweithio'n galed i ddod â'r holl adnoddau y gallai fod eu hangen arnoch i ddod o hyd i'r bwcis gorau sydd o gwmpas ynghyd. Mae ein gwefan yn llawn dop o wybodaeth ac rydym yn ei diweddaru'n rheolaidd iawn. Os ydych chi'n chwilio am le newydd i fetio, yna cymerwch amser i archwilio ac rydym yn hyderus y byddwch yn cefnogi eich hoff chwaraewyr a thimau yn fuan mewn bwci ar-lein gwych.

Mwy o Adolygiadau gan Bookie Best